หวังดีที่ไม่ใช่ว่าจะดี

              ความหวังดี ถ้าพูดกันง่ายๆเลยคือจะมีผู้ให้ความหวังดีและผู้รับความหวังดี แต่สิ่งที่แตกต่างจากการให้และรับโดยทั่วไป คือ ผู้ให้มักเต็มใจให้ แต่ผู้รับอยากรับหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึง จึงมีคำพูดออกมาเป็นประโยคเช่นอย่ามาทำเป็นหวังดีหรือไม่น่าไปหวังดีเลย อุตส่าหวังดีบ้างแหละ คิดว่านี่หวังดีแล้วเหรอและกับแค่หวังดีไม่พอหรอกและอีกหลายประโยคอีกมากมายในทำนองนี้ สำหรับคุณเคยเจอบ่อยประโยคแบบไหนบ้าง เมื่อลองวิเคราะห์ประโยคเหล่านี้สักนิดจะพบว่า ประโยคหลังนี่เองคือความจริงเพราะไม่ว่าจะอุตส่าหวังดี หรืออย่ามาหวังดี

Read more