วิธีป้องกันอาการ “ตาแห้ง”

เราต้องใช้สายตาของเราอย่างหนักหน่วง ใช้ตลอดระยะเวลาใครรู้บ้างว่า ปัญหาอีกหนึ่งของสุขภาพตาคือ  คือปัญหาอาการ ตาแห้ง โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการใช้สายตา รวมถึงอายุที่มากขึ้นด้วย อาการเป็นอย่างไร และมีวิธีป้องกันอาการตาแห้งอย่างไร เรามีข้อมูล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากกัน ปัจจัยเสี่ยงโรคตาแห้ง อายุ 65 ปีขึ้นไป เพศหญิง (เสี่ยงตาแห้งมากกว่าเพศชาย)

Read more