“ลองเปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมาย” 

บทความ สิ่งหนึ่งที่คนสําเร็จหรือนักสร้างแรงบันดาลใจจะต้องกล่าวถึงเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นจากบทความ หนังสืองานสัมมนาและอื่น ๆ ในหลากหลายสื่อของทุกวันก็คือเรื่อง การมีเป้าหมาย ที่ล้วน เป็นสิ่งจำเป็น และมักให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกแรกเราก็เห็นด้วยเพราะมันเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ในการ “แยกคน ลงมือทํากับไม่ทํา”ออกจากกันชัดเจน และคนที่คิดจะทําย่อมมีโอกาสสําเร็จกว่าคนไม่คิดจะทําแน่นอน แต่การสร้างเป้าหมายเป็นเรื่องที่ยากของหลายคน เราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น ไมควรต้องแปลกใจอะไรที่ไม่เคยทําไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือไม่คุ้น มักจะยากก่อนเสมอ มันเรื่องปกติแต่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกมาบด บังว่ามันยากจนไม่กล้าที่จะลอง 1.ต้องเริ่มคิดอยากทำเพื่อตัวเองอย่างจริงจัง หรืออย่างน้อยก็ต้องเห็นความสําคัญของคําว่า เป้าหมาย

Read more

“ความเกลียดชังที่น่าคบหา”

“ความเกลียดชังที่น่าคบหา”           เปลี่ยนความเกลียดเป็นความเกลียด ความเกลียดชังในบริบทอื่น มักจะไม่มีอะไรดี ไม่น่าคบหา และเป็นเหมือนมะเร็งทั้งในแง่ พุทธ และ จิตวิทยา ไปในทางเดียวกัน บนคําพูดซ้ําเติมในทํานองว่า โลภ โกรธ หลง เป็นสิ่งไม่ดี

Read more