“ลองเปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมาย” 

บทความ

สิ่งหนึ่งที่คนสําเร็จหรือนักสร้างแรงบันดาลใจจะต้องกล่าวถึงเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นจากบทความ หนังสืองานสัมมนาและอื่น ๆ ในหลากหลายสื่อของทุกวันก็คือเรื่อง การมีเป้าหมาย ที่ล้วน เป็นสิ่งจำเป็น และมักให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกแรกเราก็เห็นด้วยเพราะมันเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ในการ “แยกคน ลงมือทํากับไม่ทํา”ออกจากกันชัดเจน และคนที่คิดจะทําย่อมมีโอกาสสําเร็จกว่าคนไม่คิดจะทําแน่นอน แต่การสร้างเป้าหมายเป็นเรื่องที่ยากของหลายคน เราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น ไมควรต้องแปลกใจอะไรที่ไม่เคยทําไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือไม่คุ้น มักจะยากก่อนเสมอ มันเรื่องปกติแต่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกมาบด บังว่ามันยากจนไม่กล้าที่จะลอง

1.ต้องเริ่มคิดอยากทำเพื่อตัวเองอย่างจริงจัง

หรืออย่างน้อยก็ต้องเห็นความสําคัญของคําว่า เป้าหมาย มากพอไม่มีสิ่งใดได้มาฟรีและไม่มีใครได้ทุก อย่าง เมื่อต้องการจะทำตามฝันให้มันป็นจริง (หรือเป้าหมาย)ก็ต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างเริ่มจากยอมทิ้ง ความสุขเล็กน้อยหรือที่เป็นการใช้เวลาที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์ติดเกมส์ติดซีรีย์ที่สําคัญกว่านั้นคือบางอย่างที่มันไม่เคยเกี่ยวกับคุณเองโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการต้องรับผิดชอบคนอื่น ทําบางอย่างเพื่อพิสูจน์คนอื่นการต้องการการยอมรับ แม้กระทั่งการตามใจตัวเองในหลายๆ เรื่อง ทีมันไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองแท้จริง มันแค่ การระบายออกทางจิตใจตัวเองในทางลบหรือชั่วคราว

2.นึกถึงความฝันเขียนมันลงไป

สารพัดตําราหรือจิตวิทยาพัฒนาตนเองมักจะให้คุณค่าในการ“เขียน” มากเราเองเมื่อก่อนรู้สึกว่าเขียนมัน เสียเวลาและจําเอาดีกว่าจนวันหนึ่งพบว่า “การเขียนมันลงไป” มีพลังที่อธิบายไม่ได้จนกว่าจะได้ทําเองในทางจิตวิทยามันเกิดแรงกระตุ้นต่อสมองไดจริงทีนี้ในการเอาฝันมาเป็นเป้าหมายเรากต้องนึกออกมาว่าเรามีหรือเคยมีฝันอะไร ตอนเด็ก ๆ หรือโตมาสักหน่อยแล้วอยากเป็นอะไร ชอบเล่นอะไร หรือทุกวนี้ถ้าเลือกได้เราฝัน จะเป็น จะทําอะไร

หากคิดออกมาแลว้พบว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกเช่น เคยฝันว่าอยากเป็น แอร์โฮสเตส แต่ตอนนี้อายุ35 ปี แล้วแม้อาจเป็นไปได้ยากแต่อยากให้เขียนไว้ก่อน และอย่าเขียนแค่เรื่องเดียวควรหาฝันลําดับ 2-3-4-5 ที่เคยอยากเป็น อยากทํา ชอบทําไล่เรียงออกมาดู

แต่ ฝันว่าอยากรวยเชื่อเถอะนะไม่ใช่ความฝัน “คุณ แค่อยากรวยเพื่อให้มันได้อะไรสักอย่างจากการรวยนั้น อีกที” เช่น อยากมีรถสปอร์ต การจะมีรถสปอร์ตย่อมต้องใช้เงิน แต่อาจไม่ใช่ต้องรวยในแบบที่เรากําลังคิด ไว้กว้าง ๆ ง่าย มันก็เป็นไปได้นะเอาเป็นว่าฝันที่อยากรวยให้คิดไกลไปอีกหน่อยว่ารวยแล้วไง? แล้วอยากทำอะไรต่อนั่นอาจจะใชกว่่า

เปลี่ยนความฝันเป็นความจริง

เมื่อเขียนออกมาแล้วจากข้อ2คัดกรองได้แล้ว ทีนี้ก็ควรดูว่าอะไรที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนี่คือจุดหนึ่งที่ยากสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีทางมีเป้าหมายเพราะพอคิดเอาคร่าว ๆ แบบ “ไม่เคยจริงจังสักที” ถึงตรงนี้บางคนก็แค่อ่านแต่ก็ยังไม่ทำจริงจังก็มีนั้นก็รู้สึกว่าโอ๊ย  !ยากไกลเป็นไปไม่ได้แต่มองในมุมหนึ่งเหมือนที่ผมเพิ่งยกตวัอย่างอยากเป็นแอร์โฮสเตสเมื่ออายุมากแล้ว

เช่นนี้ต้องลองวิเคราะห์ไปอีกว่า ทาํไมเราอยากเป็น? ชอบนั่งเครื่องบิน ชอบที่ดูดีสวย หรือชอบท่องเที่ยว หรือชอบให้บริการ พอคิดออกมาได้เราจะพบคุณสมบัติบางอย่าง สมมติเพราะเรามองว่าแอร์โฮสเตสดูสวย สง่านั้นก็หมายความว่าจริง ๆ คุณแค่อยาก“ดูสวยสง่า” ณ วันนี้คุณมีเป้าหมายเพื่อสิ่งนี้ได้จะด้วยวิธีใดก็ ตามเพื่อความสวยสง่าของคุณ ไม่จําเป็นต้องเป็นแอร์โฮสเตสก็ได้นี้ก็เป็นตัวอย่างของเป้าหมายหนึ่ง ซึ่งมัน คงจะทําให้คุณมีความสุข..

สรุป สําหรับคนที่อยากมีเป้าหมายในชีวิตแต่คิดไม่ออกโดยการเอาความฝันของตัวเองมาเป็นที่ต้องการ พอลองทําดูแล้วจะรู้ว่าเป้าหมายที่ไม่ใช่สิ่งที่ฝันก็ได้เพราะชีวิตจะนําเราไปพบกับความจริงใหม่ๆเสมอ และหากเราไม่ลองตั้งเป้าหมายไม่เดินหาเป้าหมายใช้ชีวิตไปวันๆมีความสุขแบบลมๆแล้งๆให้สรุปๆจริงๆก็ คือเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายให้เอาความฝันเป้นทีตั้งแล้วแยกให้ออกว่าฝันที่เราเคยฝันยังชอบยังใช่อยู่ ไหมพอจะเป็นจริงได้ไหมพอเจอแล้วลองเอาตัวเองเข้าไปใกล้ๆแล้วลองทําแบบจริงจังจะพังก้ไม่เป็นไร เพราะเราจะไม่เสียเวลากับสิ่งนั้นแน่นอน เพราะถามันใช่มันคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่ใช่ก็จะได้รู้ความชัดเจนของตัวเองมากขึ้น